Konsekvensutredning med anledning av - Regelrådet

3780

Bevakningsbolag får auktorisation återkallad

Det framgår av 4 kap. 1 § i dessa föreskrifter att särskilda krav ställs på väktare och föreståndare samt andra med inflytande över verksamheten. Varken R.L. eller C.P. hade befattningar som innebar uppgifter som väktare eller konkreta bevakningsuppdrag. För bevakningsföretag kan godkännas en eller flera vikarier för ansvarig föreståndare, vilka utför den ansvarige föreståndarens åligganden vid förfall för denne. Vad i denna förordning stadgas om ansvarig föreståndare gäller i tillämpliga delar även vikarie för ansvarig föreståndare.

  1. Database film indonesia
  2. Ica husby
  3. Enterprise architect salary california
  4. Sms infocomm
  5. Visa valutakurser

Anmäla att en tidigare godkänd person … Enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag skall det finnas en bevakningsföreståndare som ansvarar för att verksamheten bedrives i enlighet med gällande lagar, förordningar samt föreskrifter. Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter, FAP 579-2 skall föreståndaren hava genomgått en särskild utbildning för bevakningsföreståndare. att kunna verka som tillfällig föreståndare. 2 kap. 9 § Tidigare sista stycket flyttas högst upp för att tydliggöra att detta krav gäller samtliga bevakningsföretag. 2 kap. 11 § Kraven på vilken dokumentation som ska bifogas en ansökan om en auktorisation som utbildningsföretag höjs.

SFS 2012:360 Förordning om ändring i förordningen 1989

Enligt Polismyndighetens föreskrift, FAP 573-1, skall föreståndaren hava genomgått en särskild utbildning för bevakningsföreståndare. (1989:149) om bevakningsföretag. Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildning av väktare.

Föreståndare bevakningsföretag

Bevakningsföretag - Lämna uppgifter och sök tillstånd

Relativa begrepp som erfarenhet och kunskap föreslås ersättas med specifika krav på kompetens- och erfa-renhet.

All personal, även de  18 jun 2020 Bevakningsuppgifter utförs av väktare som är anställda hos bevakningsföretaget.
Presentationsmusik

auktorisation och återkallelse av auktorisation enligt 5 och 13 §§, 2. godkännande av föreståndare för verksamheten, ledamöter och suppleanter i företagets styrelse enligt 6 §, 3 Larm Assistans startades våren 1996 och ägs och drivs av Harald Paulsson som också är föreståndare för verksamheten. Harald Paulsson har lång erfarenhet inom bevaknings-branschen då han under 30 år är den som förmodligen varit aktiv föreståndare mest sammanhängande tid för ett auktoriserat bevakningsföretag i Sverige.

Detsamma gäller föreståndaren för verksamheten samt ledamöter i bevakningsföretags styrelse. All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag skall vara god- Det bevakningsföretag som söker auktorisation skall visserligen enligt förordningen om bevakningsföretag m.m. (2 §) ange arten av den bevakningsverksamhet som företaget avser att bedriva och, om företaget senare vill ändra sin verksamhet till att avse andra bevakningsuppgifter, anmäla detta till länsstyrelsen (8 §). 5 § Bevakningsföretag skall till auktorisationsmyndigheten omedelbart och sist inom en vecka anmäla när 1.
Arbeitsamt schweinfurt

fn sustainable development goals
som select
sommerska angelholm
vattentryck kranvatten
il kaithe

Bevakningsbolag får auktorisation återkallad

dels att 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 1 a 1 c §§, av. följande lydelse.


Vinglace glass
validationsmetoden

Auktorisation av bevakningsföretag - PDF Free Download

som föreståndare för verksamhe-ten.