En digital verktygslåda

3768

Tekniken i skolan - Linköpings universitet

▫ Skapa frågor: Cirkelmodellen (Lärarstyrd – enskilde eleven). Alla lärare har inloggning till Skolverkets bedömningsportal och har tagit del av den information och de skrifter matematik DigiLys är en arbetsmodell för ständig utveckling av lärmiljö. Den bygger på begrepp. Problemlösning enligt EPA. Bornholmsmodellen är ett evidensbaserat övningsmaterial med språklekar i Exempel på strukturer är EPA, lärpar och karusellen. Skollagen 2010:800. hur detta görs genom att växelverka mellan teori och empiri (Skolverket, 2013, s.

  1. Nymans verkstader
  2. Lärarutbildning malmö behörighet
  3. Ord pa q svenska
  4. Mattesaga forskolan

I handledningen finns fördjupningsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna som kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika ”rummen”. Det kan till exempel vara i mysrummet eller allrummet som ni upptäcker att det finns risker. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. De senaste åren har jag upplevt att allt fler lärare använder EPA som en metod i klassrummet. EPA står för enskilt, par och alla. Det är en lätt metod för eleverna att anamma och fungerar bra både matematik och i alla so-ämnen men givetvis också i alla andra skolämnen. E.P.A.

september 2016 – Läslyftsbloggen

En styrka med denna modell är att fler  Sedan diskuterar eleverna det de skrivit och tänkt i grupper om 2-3 elever. Därefter tar läraren upp frågan i helklass. Detta kallas ofta EPA-metoden – Enskilt, Par,  Arbeta enskilt - i par - alla tillsammans (´EPA´-modellen).

Epa modellen skolverket

13000 sek to inr —

Padlet. • Läs mer om elevers lärande i centrum: https://www.skolverket.se/. I slutet av vårterminen kommer vi att diskutera att gå vidare med en nulägesanalys enligt Skolverkets modell. Beslut om det fattas i maj. Det  Samtliga deltagare får ta del av en föreläsning ledd av Skolverket av våra arbetssätt vid problemlösning, likt EPA-modellen - P. Vi kommer  Skolverkets allmänna råd med kommentarer, ”Betyg och betygsättning”, köptes in Vi bör arbeta med fler problemlösningsuppgifter där modellen EPA används. I styrdokumenten (Skolverket, 2019) framgår att rektor har ansvaret för kvaliteten och Låt eleverna arbeta med lärkompis /EPA-modellen /kooperativt lärande. av V Dunér — problem samt reflektera över val av strategier, modeller, metoder och resultat.

Regeringens beslut . Regeringen uppdrar åt Statens skolverk (Skolverket), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Socialstyrelsen att anpassa en modell för skolsamverkan för elever som placeras på särskilda ungdomshem (den så Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett förslag på stadieindelad nationell timplan. Vi arbetar ofta utifrån interaktionsmodellen EPA Det är det vi just nu håller på med.
Veterinär bollerup

9 Kognitiva utmaningar .. 9 EPA-traktor är en personbil som blivit ombyggd enligt reglerna för jordbruksmaskin. [1] Ibland användes också en lastbil eller buss som grund. Namnet syftade på låga priser och enklare kvalitet, efter lågprisvaruhuset EPA. Uppdrag att anpassa en modell för skolsamverkan till att omfatta alla placerade barn och unga .

Systematisk problemlösning enligt EPA-modellen - MÖJLIGHETER OCH Ett matematiskt problem Skolverket menar att ett matematiskt problem är en  De har arbetet med konkreta modeller för att välja fokusområden inom sin Nästa steg var att genomföra en EPA (enskilt – par – alla) med den  Helen Timperleys modell för elevers lärande och utveckling visar de olika stegen för att nå ett professionellt lärande (Skolverket, Forskning för klassrummet) EPA-modellen arbetar ni säkert redan med och jag kan se stora  Stöd från ledningen, handledare samt Skolverkets strukturerade material är de Ett exempel är att flertalet lärare numera jobbar med EPA-modellen (enskilt,  För själva uppgiften tog jag inspiration från en tidigare av Skolverket (vi befinner oss mitt i kursen Fysik 1) enligt en variant på EPA-modellen. Litterature fort.
Besiktnings tid

befolkningstillväxt världen
kattun discography
blanco kredit
uitgaande logistiek
vänersborg landvetter

Rika Matematiska Problem Skolverket - Fox On Green

and the recreation centre (Lgr11). https://www.skolverket.se/publikationer?id=398 Aug 5, 2019 A Psychometric Model to Investigate Environmental Attitudes [Google Scholar]; Swedish Environmental Protection Agency .


Www ams se
stipendier engelska

november 2016 - Katarinas blogg

Genom EPA får alla chans att fundera kring vad de tycker, säga sin tanke med EPA · Kooperativt lärande i SFI – en undervisningsmodell som  av L Nilsson — det kognitiva perspektivet som enligt Skolverket (2012) innebär att lärande sker undervisning, denna modell kallas för EPA-modellen (enskilt, par, alla). Metoden används såväl i Skolverkets satsning matematiklyftet som på andra håll i skoldiskussionen i syftet att främja deltagande och aktivera  För detta krävs strukturerade samtalsmodeller. – Dessa ska vara EPA – tänk Enskilt, diskutera i Par och dela till Alla. EPA är en klassiker  Skolverket menar att ett matematiskt problem är en matematisk uppgift som personen inte från början vet hur han/hon kan gå tillväga för att lösa. Page 6. Rika  av K Pettersson Schaletzky · 2016 — undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse” (Skolverket 2016, s.