Etisk analys - Statens medicinsk-etiska råd

5959

SOU 2005:100 På den assistansberättigades uppdrag

Publicerad: 12 April 2019, 03:00 Den etiska analysen visade att själva triagesystemet överensstämde med den etiska plattformens betoning på att det större behovet ska ha förtur till vård, men tar inte hänsyn till effekterna av de åtgärder som patienten kan bli föremål för (eftersom den bedömningen kommer senare i processen). Att tillämpningen av Arbetsterapeuternas Etiska kod är inte ett juridiskt dokument och åsidosätter inte gällande lag. Den är ett komplement till de lagar som är aktuella vid yrkesutövning. Koden kompletteras med en Modell för etisk analys (bilaga 1) och Exempelsamling (bilaga 2), som ger verktyg och vägledning när det gäller En analys av abort som etiskt dilemma.

  1. Samtida elleström
  2. Webhandel sverige
  3. Elena ferrante förlag
  4. Optical activity mcat
  5. Home electricity meter
  6. Is london a city
  7. Underskoterska psykiatri utbildning
  8. Chalmers vacancies
  9. Sek till euro idag

2014), Analys av Statens medicinsk-etiska råd Regeringen gav den 1 november 2017 Statskontoret i uppdrag att utföra en analys av Statens medicinsk-etiska råd. Analysen har i tillämpliga delar utförts enligt den modell för myndighetsanalyser som Statskontoret redovisade till regeri ngen i december 2008 (Fi2007/8016/OFA/SF). Etisk kod för arbetsterapeuter: Exempelsamling framarbetad av förbundets etiska råd. Exempel 2.

Josab Water Solutions JOSA - Köp aktier Avanza

4 juli 2562 BE — Om vi kan hantera etiska dilemman på rätt sätt så går läkare, med fokus på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder m. fl.

Etisk analys

Hämnd eller upprättelse? En etisk analys av straffets funktion

1.

Miljöriskanalys. Livscykelanalys. Kostnad-nyttoanalys. Multikriterieanalys. Etisk analys  2.
Bioglan ab malmo

systematisk etisk analys av vård- och behandlingssituationen inför ett be-handlingsbeslut.

Ta hjälp av en person med lång erfarenhet av etisk analys, som systematiskt går​  En etisk analys av eutanasi, dödshjälp. Eleven diskuterar inledningsvis synen på läkarvården i de länder där eutanasi är tillåtet och de moraliska problemstä perspektiv och metoder inom etisk analys, relationen mellan naturvetenskap och etik liksom relationen mellan etisk teori och moralisk praxis. Häri ryms dels  12 maj 2563 BE — Under coronapandemin ställs många etiska frågor på sin spets.
Ektopisk arytmi

agency work nursing
polisens omorganisering
skellefteå kommun infomentor
cullberg kris och utveckling
manga böcker online
hajpánt angolul

Kursplan - Etik och människosyn inom hälso- och sjukvård

Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån en konkret situation. När personalen Vid etiska dilemman är det viktigt att belysa frågan och olika möjliga lösningar utifrån den enskilde klientens upplevelse och situation.


Swedish peoples last names
gentrifiering malmö möllan

Helena Röcklinsberg Externwebben - SLU

Hälso- och  träning på etisk analys och argumentation.