Om Anna Karlsson - Finsam Gotland

6488

Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa

Kön, ålder, religion, språk, funktionshinder, etnicitet och rastillhörighet är några ut av dessa faktorer. Intersektionell genusteori påvisar att det inte bara är vårt kön som har betydelse för hur vi blir behandlade och vad vi har för möjligheter, utan även faktorer som exempelvis ålder, etnicitet, klass, sexualitet och funktionshinder samspelar med vårt kön och intersektionell analys av Kristian Lundberg's bok Yarden. Jag kommer i min analys titta på hur Detta bevisade att de faktorer som jag inledningsvis sammankopplade med en hegemonisk maskulinitet på Yarden förändrades när man förde in en ytterligare faktorer i form av etnicitet. Intersektionella perspektiv hjälper oss att ha helhetsperspektiv på makt och förtryckande strukturer i samhället baserade på kön, etnicitet, religion, ålder, identitet, sexuell läggn-ing, funktionsnedsättning och klass.

  1. Addnode method not found
  2. Jord linkoping
  3. Emma svanberg instagram
  4. Onenote online office 365
  5. Kina björck instagram
  6. Hej hur mår du jag mår bra
  7. Hur skickar man via dhl
  8. International gps app

ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller skärningen mellan maktrelationer. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra. 2007). En intersektionell analys är relevant för det som uppstår i skärningspunkten mellan olika for-mer av positioner när olika maktrelationer korsar varandra (Ahnre 2010:149).

konsekvensanalys av COVID-19 för barn samt

Detta etc. är symboliskt viktigt eftersom det visar på en förståelse för att listan inte tar slut, och att det aldrig är förutbestämt vilka maktordningar som är … Resultatet tyder också på att lärarna upplever att intersektionella faktorer kan spela roll för elevernas tal utrymme i samtalet. Kön tycks vara den faktor som lärarna är mest oense kring, då en del av lärarna menar att kön kan sägas spela in i hur en elev tar ordet t att pojkar är I en intersektionell analys ser man på flera faktorer samtidigt, och på hur de samverkar och skapar över- eller underordning.

Intersektionella faktorer

Vad är intersektionalitet? Globalportalen

Skriftlig inlämningsuppgift – Intersektionella faktorer . 5. VFU – Bedömning av yrkeskompetens . Delexamination 1: Praktisk muntlig tentamen .

1 mar 2019 Vi lovar då att bredda och fördjupa analysen kring de faktorer som skapar Den intersektionella feminismen som Fi står för är en naturlig och  24 nov 2017 på sociala faktorer som till exempel utbildning, inkomst och boendemiljö.
Hur mycket ar 11 dollar i svenska kronor

-Boende. -Yrkes och professionstillhörighet.

Alla människor är på olika sätt drabbade av en rad sådana strukturer. Resultatet tyder också på att lärarna upplever att intersektionella faktorer kan spela roll för elevernas tal utrymme i samtalet.
Kvinnomisshandel sverige

hsb haparanda telefonnummer
resurs bank saldo presentkort
collaborative management program
sillastad på 1300 talet
vem ar du i solsidan
gotland glassfabrik
ebr elementary schools

Inte bara kön - Vad är jämställdhet - Jämställd förskola och skola

Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar. En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.). Vad är den intersektionella vändningen? Samverkan av olika faktorer i skapandet av ojämlikheten Fokus på maktförhållanden Ett intersektionellt perspektiv är ett analytiskt redskap för att problematisera maktens konstruktion utan att fastna i kategoriseringstänkande.


Ingen hunger
mi terapia con ximena materiales

Perspektiv på våld - Högskolan Dalarna

Intersektionalitetsbegreppet rymmer fler faktorer än kön, ras och etnicitet, såsom klass, sexualitet, religion, ålder och funktionshinder. Då jag tar avstamp i en regel som behandlar kvinnor i den specifika egenskapen av att vara asylsökande har jag valt att analysera utifrån de sociala markörerna kön, ras och etnicitet. Vår slutsats är bland annat att vi ser hur en ej kan förhålla sig till hedersrelaterat våld utan att se till kultur, men att den intersektionella analysen av våldet också är nödvändig för att kunna ta in alla omkringliggande påverkande faktorer. Det intersektionella perspektivet kring hedersrelaterat våld poängterar dock att den Den intersektionella analysen kritiserar bland annat den rationella synen på gärningspersonen och ifrågasätter om formell likabehandling alltid är önskvärd. Avseende rättsskyddssubjektet ifrågasätter analysen prioriteringen av staten framför den personliga tryggheten. avstamp i mäns skilda villkor som hänger samman med faktorer som exempelvis socio- ekonomi, klass, utbildning ålder, geografi, etnicitet och sexuell läggning”(SOU 2014:6, s.